Pedagogische opvatting

In de pedagogiek vinden we de volgende zaken van groot belang; hetgeen de Nederlandse pedagoog Langeveld verwoordde past bij onze kijk op kinderen. Als opvoeder help je het kind totdat hij het zelf kan en dan laat je het kind los. Niet “pamperen”. Het kind kan zich daarom trots voelen op wat het zelf bereikt. Het kind voelt zich echt trots als het dit zonder de opvoeders heeft bereikt. Het is belangrijk dat kinderen leren incasseren en om leren gaan met vreugde en teleurstellingen. Dit past bij wat Vygotsky verwoordt en bedoelt met “de zone van de naaste ontwikkeling”. Leren ligt altijd binnen de mogelijkheden van kinderen en ze worden uitgedaagd, zodat ze het doel uiteindelijk kunnen behalen. We werken op CBS De Noordkaap met de methodiek Kanjertraining. Elke leerkracht is hierin geschoold. De Kanjertraining start in groep 1 en eindigt in groep 8. We willen dat onze leerlingen eind groep 8 trots zijn op zichzelf en stevig in hun schoenen staan. We willen dat leerlingen omzien naar de ander.

Trots zijn op jezelf en omzien naar de ander.

Onze drijfveren (team CBS De Noordkaap):

  • We werken vanuit zingeving. Onze innerlijke bron; het geven om kinderen en hun ouders, hen willen zien, het beste in hen naar boven halen. Gaan voor optimale ontwikkeling, dat is wat ons drijft.
  • Wij hebben een open en lerende houding als team
  • Onze waarom is kinderen het gevoel geven dat we ze zien, dat we ze kennen en dat we om ze geven en dat we er vooral voor ze willen zijn.
  • Op onze school is sprake van een professionele cultuur met een gezamenlijk doel
  • Wij hebben oog voor onze ouders/verzorgers en vinden een goede relatie belangrijk
  • We zijn een Kanjerschool in woord en daad
  • Creëren van eigentijds, opbrengstgericht en waardengericht onderwijs voor onze kinderen.