Welkom op de website van CBS de Noordkaap

Missie: Elk kind ontwikkelt zich op CBS De Noordkaap optimaal binnen zijn of haar mogelijkheden, doordat er opbrengstgericht onderwijs en waardengericht onderwijs wordt gegeven.

Welkom

Welkom op de website van CBS de Noordkaap

 

Missie: Elk kind ontwikkelt zich op CBS De Noordkaap optimaal binnen zijn of haar mogelijkheden, doordat er opbrengstgericht onderwijs en waardengericht onderwijs wordt gegeven.

We geven boeiend en betekenisvol onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze drijfveer is dat op onze school kinderen zich gezien en gekend weten en dat ze voelen dat we om ze geven. We geloven dat je met plezier naar school gaat als je je veilig voelt, er respect is voor elkaar. Je bent jij en ik ben ik. We (mogen) verschillen en horen bij elkaar op deze school. We begeleiden onze kinderen om flinke kinderen te worden die verantwoordelijk zijn. Alles wat we doen is gebaseerd op Plezier: Veiligheid, Respect, Verantwoordelijkheid.

Nieuws

Agenda

CBS De Noordkaap

Willem de Mérodelaan 1
9982 LK Uithuizermeeden

0595-413662
noordkaap@goudonderwijs.nl
Directeur: Mathilde Lievers

De basisschool is de leerplaats voor het leven. Hier zitten alle kinderen samen met hun mogelijkheden en achtergrond in één klas. We werken vanuit zes helder geformuleerde gedragsverwachtingen:

1.We houden onze handen en voeten bij ons zelf
2.We praten vriendelijk en respectvol 
3.We zijn zuinig op onze spullen 
4.We lopen rustig in en om de school 
5.We luisteren naar elkaar 
6.We gaan uit van het goede (basishouding) 

Dit zorgt voor een schoolbreed evenwichtig leefklimaat. Wij staan voor goed onderwijs en dat kinderen uitstromen naar een vorm van Voortgezet Onderwijs dat bij hen past. Daar zetten we ons als team elke dag voor in en zijn we op aanspreekbaar. Wij geven zichtbaar inhoud aan opbrengst- en waardengericht onderwijs. 

Onze kernwaarden zijn:

Veiligheid Wij zijn veilig voor jou en jij bent veilig voor de groep.
Respect Jij bent jij en ik ben ik. Wij mogen en kunnen van elkaar verschillen. Met elkaar horen we bij "het team" van CBS de Noordkaap en stimuleren we elkaar met opstekers!
Verantwoordelijkheid Stapje voor stapje zal je in verantwoordelijkheid groeien. Je zult hier groeien in eigenaarschap. Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet en maakt zelf keuzes. Op deze school geven we geen straf. We geven consequenties. We zijn helder in wat we verwachten. Maak je een andere keus dan kies je zelf voor een consequentie. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet.

Onze belofte aan onze leerlingen

Onze belofte aan onze leerlingen van CBS De Noordkaap "Ik zie je, ik ken je en ik geef om je." Daar staan we als team van CBS De Noordkaap voor. We zetten ons ervoor in dat jij met plezier naar school gaat en dat jij je bij ons veilig voelt. We leren jou om respectvol naar anderen te zijn. Iedereen heeft een andere achtergrond en iedereen hoort erbij. Voor een optimale ontwikkeling helpen we jou om het beste uit jezelf te halen. Dat betekent dat we je leren om verantwoordelijk te zijn en vertrouwen te hebben in je eigen kunnen. Daarbij hoort dat je leert wat je talenten zijn en waar jij je nog in kunt ontwikkelen. Samen zorgen we ervoor dat je vaardigheden hebt om je staande te houden in de samenleving waarvan je deel uit maakt en dat je klaar bent voor de volgende stap.