Organisatie

Onze school CBS De Noordkaap valt onder VCPO N-G. Per 1 augustus 2023 gaat het bestuur van VCPO N-G en Lauwers en Eems in één bestuur Stichting Goud Onderwijs. Dit is een bestuur voor christelijke scholen, neutrale en openbare scholen en samenwerkingsscholen. De directie geeft onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder van de stichting leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan door een IB-er.(Intern begeleider).De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een Activiteitencommissie en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

Naar Goud Onderwijs