Onze school

Onze school is een christelijke en open basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dagelijks gaan 140-150 kinderen naar onze school. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het kind. We werken samen met ouder(s)/verzorger(s). Door samen te werken vergroten we de kans dat kinderen zich ontwikkelen en ontplooien. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

CBS De Noordkaap staat voor waarde(n)vol onderwijs. Op onze school leven we de tijdloze waarden en normen voor en leren de kinderen op onze school hier naar te leven. Door deze waarden en normen mee te nemen naar hun vervolgstap richting het Voortgezet Onderwijs.

“De toekomst hoort toe aan degenen die geloven in de schoonheid van hun dromen”

Eleanor Roosevelt