Het Team

Professie en bekwaamheid

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we volgens principes van gedelegeerd leiderschap. Binnen de school zijn specialismen. Iedereen is verantwoordelijk voor een domein. Werkgroepen bereiden onderwerpen voor (uit schooljaarplan) en nemen het team mee in de ontwikkeling. Op deze wijze is geborgd dat de leraren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school. Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid. De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio (als belangrijk onderdeel van het bekwaamheidsdossier).

De directie is Register Directeur Onderwijs en staat geregistreerd in het Schoolleidersregister. Ze heeft een afgeronde Master in Educational Leadership en is gecertificeerd Auditor in Education. Jaarlijks schoolt ze zich op een bepaald thema. De intern begeleider heeft een afgeronde Master EN (Eductional Needs) en is gespecialiseerd coach Post-HBO. Veel leerkrachten op onze school hebben de verkorte Pabo gedaan. Ze zijn gediplomeerd en staan nu voor de klas. We noemen glimlachend naar elkaar dat er vlieguren moeten worden gemaakt en men zet zich bijzonder in. Werken in het onderwijs trok hen sterk aan. Hiervoor hadden ze een andere studie afgerond de één is orthopedagoog, de ander is dramadocent/kunstenares, sociaaljuridische dienstverlening, economie, Masters op diverse gebieden zijn afgerond. Ineens is zo’n club samen en met elkaar bouwen we aan CBS De Noordkaap. We hebben veel aan elkaars kennis en expertise. Samen willen we elke dag beter worden. We willen hier een mooie en goede school creëren voor uw kinderen. Kinderen zijn kostbare geschenken. Leraren volgen trainingen en cursussen om hun kennis up to date te houden als team en daarnaast volgen ze individuele scholing.